Home
Historie
Metingen
Tekeningen
het Boek
Bijlagen
Speciaal
Foto's
Realisatie
Contact

Inhoudsopgave

Hieronder volgt een korte omschrijving van de hoofdstukken van het boek.
Daarnaast hebben we ook de volledige inhoudsopgave beschikbaar.

  1. Reproducties van schilderijen en tekeningen van kunstenaars die de toren hebben vastgelegd.
  2. Beschrijving van de maatschappij in de late middeleeuwen.
  3. Kroniek van de toren — chronologische beschrijving van wat er feitelijk of maatschappelijkmet de toren gebeurde.
  4. De toren ontleed — schaaltekeningen in kleur met uitleg plus een verwijslijst die ruim 300 onderdelen benoemt en beschrijft.
  5. Torens in de regio — hier wordt gepoogd een antwoord te vinden op de vraag hoe in dit dorp zo'n groot gebouw heeft kunnen verrijzen.
  6. Bouw van de toren — beschrijving van middelen en technieken die waarschijnlijk zijn gebruikt bij de bouw, 530 jaar geleden.
  7. Bijlagen — metingen en meetmethoden, transcripties van oude documenten, sterkteberekening van de spits onder orkaanbelasting en meer. Dit hoofdstuk zal in zijn geheel hier op de website geplaatst worden en dus géén deel uitmaken van het boek. De reden hiervoor is dat het zeer specialistisch is en het boek onevenredig duurder zou maken.
  8. Bronnen — literatuurlijst met ruim 200 titels; lijst van geraadpleegde documenten om de historische teksten te componeren.

Correcties en aanvullingen

Een overzicht van alle correcties en aanvullingen sinds de verschijning van het boek.

Bijlagen

In de bijlagen vindt u gedetailleerde beschrijvingen die de grondslag vormen van bepaalde teksten en tekeningen.