Home
Historie
Metingen
Tekeningen
het Boek
Bijlagen
Speciaal
Foto's
Realisatie
Contact

Historisch Perspectief

dorpsgezicht Leende (aquarel door Max Farjon)

Leende ligt 10 kilometer ten zuiden van Eindhoven. Het is gewoon een brabants dorp zoals veel andere. Over het ontstaan is niet veel bekend.

Toren

De middeleeuwse toren van Leende domineert al sinds 1474 de wijde omgeving met zijn imposante verschijning. De muren zijn 2 meter dik en hij is 65 meter hoog, de bouwstijl wordt alom geroemd. Waarlijk een bijzonder bouwwerk voor een dorp van deze omvang.
De toren kwam tot stand in de tijd dat ons land deel uitmaakte van het Bourgondische Rijk. Het was een tijd van rust en welvaart met de spreekwoordelijke weelderigheid. Een tijdperk waarin grootse bouwwerken werden gerealiseerd.
De toren is gebouwd in 1474 op een laag puin van wat waarschijnlijk voorheen ook al een kerkgebouw was. Het zou kunnen dat de Heren van Horne de aanzet tot de bouw hebben gegeven en ook de financiering hebben geregeld. Er zijn geen documenten van deze activiteiten bekend.
De toren heeft enkele gothische kenmerken. Zo zijn er terugspringende nissen in de gevels, en ondanks het feit dat de spits in de 18e eeuw werd herbouwd heeft deze ook gothische kenmerken door de 8 bolletjes onder de blaas.

Kerk

Er zijn aanwijzingen dat in de 15e eeuw eerst een restant van de oude kerk, het koor, hersteld is en dat daarna de toren werd gebouwd. Even later werd het middenstuk van de kerk tussen beide gebouwd.
Meester Panken heeft in 1844 een inscriptie in de kerk waargenomen die het bouwjaar 1474 aanduidde. Toon Smeets uit Leende, vrijgezel, misdienaar en hulpkoster heeft als enige een steen met de inscriptie 1474 gezien. De steen is bij de restauratie van 1941 helaas verloren geraakt. Gelukkig was de teloorgang van die steen geen ramp, hij kon eenvoudigweg niet van 1474 dateren omdat hij op een plaats ingemetseld was die toendertijd niet eens bestond.

Restauraties

de 8 bolletjes

In de loop der eeuwen is er veel aan de toren gesleuteld. De belangrijkste gebeurtenissen zijn: