Home
Historie
Metingen
Tekeningen
het Boek
Bijlagen
Speciaal
Foto's
Realisatie
Contact

Speciaal

In dit boek komen een aantal technieken en systemen aan de orde waarvan in de literatuur zeer spaarzame beschrijvingen te vinden zijn. Nog minder zult u er de uitgebreide zwart-wit-lijntekeningen aantreffen die in dit boek het hoofdbestanddeel zijn van de beschrijvingen.
Hier volgt een opsomming:

De lagers van de luidklokken.

Hier kunt zien hoe de lagers er uit zagen en hoe zij voorzien waren van kleine reservoirs voor de smeerolie en hoe bij elke slingering van de klok olie werd overgebracht naar het lager. Ook wordt getoond hoe de klokkenluider zijn werk deed (pag. 3.10/11)

Een torenuurwerk uit de 18de eeuw.

Er is een reconstructie gepleegd van het torenuurwerk dat verloren is geraakt. De werking wordt precies uitgelegd (pag. 3.20 tot 22).

Metselverbanden.

Vele details hoe men o.a. de randen van siernissen en galmgaten afwerkten. (pag. 4.74 en 75)

Houtverbindingen.

Vele detailtekeningen van houtverbindingen in de spits. (pag. 4.58, 4.62, 4.64 t/m 69)

Lei- en loodbedekking.

Men kan precies zien hoe op de spits de techniek van leidekken is toegepast. (pag. 4.80 en 81)

De bouw van een twee meter diep fundering

Een beroemde architect met de naam Joseph Cuypers ontwierp dat plan nadat hij om raad was gevraagd voor een serieus probleem. De toren dreigde in te storten. Het spectaculaire plan werd uigevoerd in 1906/7. Cuypers verdeelde het voetvlak in 104 delen en verving het zand deel voor deel door metselwerk. Dit proces is in detail beschreven.(pag. 6.19 tot 23).

Muren van twee meter dik

In dit boek wordt een uitvoerige studie gepleegd om te achterhalen hoe het metselproces verliep bij het metselen van een torenmuur van 2 meter dik. Een metselaar kan niet tot het midden van de muur reiken als hij staande op de steiger zijn werk doet, ook is het niet nodig om binnenin rechte en strakke metselpatronen te handhaven. Het meest waarschijnlijk is een twee-stappen operatie. (pag. 6.32/33)

Herbouw van de spits

Dit gebeurde in 1714 nadat deze door brand was vernietigd. Aan de hand van het bewaard gebleven bestek is die bouw gereconstrueerd. Eén punt werd echter niet in het document beschreven: hoe hesen de timmerlieden de zware eiken balken op hun plaats? De zwaarsten wegen 900 kilogram. Een uitgebreide studie van hijstechnieken in de 18de eeuw en wat experimenten leidde naar een systeem dat het meest waarschijnlijk is gebruikt (pag. 6.37 tot 43)

Torens rondom Leende

In hoofdstuk 5 wordt een vergelijking gemaakt met 23 middeleeuwse torens in de omtrek. Ze zijn allemaal op dezelfde schaal naast elkaar gezet (pag. 5.6/7)

Orgelbouw.

Een korte maar volledige uitleg van de werking van het orgel en de trapblaasbalg (pag.4.44 en 4.45)

Klokkenluiden.

Uitleg van techniek en theorie (campanologie) (pag. 4.17, 4.18, 4.48 t/m 51)