Home
Historie
Metingen
Tekeningen
het Boek
Bijlagen
Speciaal
Foto's
Realisatie
Contact

Realisatie van het project

de Auteur en zijn helpers

Max Farjon

Auteur en tekenaar is Max Farjon (∗Amsterdam 1920 † Leende 2022) uit Leenderstrijp. In zijn werkzame leven was hij vliegtuig bouwkundige bij de Technische Dienst van de KLM. Daarnaast heeft hij zich ontwikkeld tot kunstschilder en na zijn pensionering schreef hij een omvangrijk boek over het schuttersgilde St Jan Baptista.

In 2006 is Max begonnen om de binnenzijde van de de kerktoren van Leende minutieus op te meten en uit te tekenen.
Voor de buitenzijde kwam vrijwillig hulp van professionals, maar daarnaast hebben talloze anderen er aan bijgedragen om het project tot een geslaagd einde te brengen, ieder op zijn eigen vakgebied.
In het bijzonder vermelden we:

de Stichting

Voor de organisatie en realisatie van het boek werd Stichting “de Toren van Leende” opgericht. Zij was verantwoordelijk voor de productieprocessen, de sponsoring en de marketing van het boek. Inmiddels heeft zij haar activiteiten overgedragen aan de Stichting "Behoud Kerkgebouw St Petrus Banden Leende". De opbrengst van het boek komt ten goede aan deze stichting.
Zie ook de website van de stichting.

Sponsors

De realisatie van dit boek is niet mogelijk zonder sponsors. De kosten voor het opmaken en drukken van een dergelijk naslagwerk kunnen niet worden gedekt door de opbrengst uit de verkoop. Dit boek kwam mede tot stand door financiële ondersteuning van: