Home
Historie
Metingen
Tekeningen
het Boek
Bijlagen
Speciaal
Foto's
Realisatie
Contact

Schaaltekeningen met aquarelverf ingekleurd

De schaaltekeningen zijn door Max Farjon met de hand getekend op aquarelpapier en later op artistieke wijze ingekleurd, eveneens met de hand. Max is een verdienstelijke hobbyschilder, vandaar. Het resultaat ziet er werkelijk schitterend uit, u zult nergens een werk met een dergelijke uitstraling kunnen vinden.

detail blaos de toren recht van boven gezien

Voor het opzetten en uitwerken van schaaltekeningen moet uiteraard de maatvoering bekend zijn. Het idee was om in ieder geval de basis heel precies vast te leggen omdat bij het omhoog gaan de metingen door allerlei beperkingen minder nauwkeurig zouden kunnen worden.

Beschikbare bouwtekeningen

Allereerst is begonnen met het verzamelen van bestaande tekeningen van de toren. Hiervoor zijn een aantal archieven bezocht.
Van de oorspronkelijke bouwtekeningen uit de 15e eeuw is niets bewaard gebleven. Ook van latere reparaties, zoals de bouw van een nieuwe spits in 1714 ontbreekt elk spoor. Van de grote restauratie begin 20e eeuw door Jos Cuypers hebben we enkele tekeningen terug kunnen vinden. De restauraties eind 20e eeuw hebben slechts summiere tekeningen achtergelaten. Van de spitsconstructie bestond één tekening. Pas van de laatste restauratie van 2000-2001 zijn complete tekeningen beschikbaar.

Maatvoering

Alle bouwtekeningen zijn gemaakt door restauratiearchitecten en waren vroeger alleen bedoeld om aan te geven waar en hoe er gerestaureerd moest worden. Een exacte maatvoering van het geheel was dus niet nodig, als je maar kon zien waar wat moest gebeuren deed de rest er niet zoveel toe.
Voor een globale indruk waren ze zeker nuttig en ze gaven op een aantal punten details die zonder meer zijn overgenomen. Maar soms gaven ze situaties weer die niet meer als zodanig bestaan. Bovendien was de detaillering op vele punten onvoldoende. Er moest dus vanaf een blanco vel begonnen worden en dat betekende met duimstok, waterpas en spantouwen aan de slag. De oude tekeningen dienden vanaf dit moment als steun en controle in moeilijke situaties. Al snel bleek dat de restauratietekeningen afweken van wat er uit de metingen te voorschijn kwam.

Schaaltekeningen

Voor de detaillering werd geput uit de gigantische hoeveelheid meetgegevens en fotomateriaal. Door twee hoofdmaten van een gefotografeerd object te meten kon de schaal van de foto bepaald en de details eraan ontleend worden. Bij krullerige ornamenten legde ik een raster over de foto die in de tekening op schaal herhaald werd. Reproductie geschiedde dan handmatig.
Om reden van papier- en tekenbordformaat is voor een ongebruikelijk schaal gekozen. Bij 1:50 werden de plaatjes namelijk te groot en bij 1:100 te klein. Bij schaal 1:66 is 1 meter in werkelijkheid 1,5cm op papier en vult het steenlichaam van de toren met zo’n 60cm de hoogte van een vel aquarelpapier. De tekeningen in het boek zijn 50% van de tekeningen op het tekenbord en hebben dus een schaal van 1:133.